ArcBiM

  • مدرس (بخش سازه و معماری): دانیال باقرزاده
  • پیش نیاز : پکیج جامع رویت

  • داری گروه کرکسیون تلگرام

  • به صورت دانلودی

  • ( زمان انتشار آموزش ها از بیستم فروردین ماه به صورت هفتگی می باشد)